Hồ sơ tách thửa theo quy định về hồ sơ địa chính bao gồm: "a) Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK; b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp".