Công ty Luật TNHH Everest tư vấn xét xử ly hôn khi cả hai vợ chồng vắng mặt...

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt; trường hợp có người vắng mặt thì Hội đồng Xét Xử hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị Xét Xử vắng mặt.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp không xúc phạm, bạo hành, không ngoại tình thì tòa có xử ly hôn không.

Nguyên đơn, người đại diện theo pháp luật vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn ly hôn khi một bên vắng mặt...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chồng không đến Tòa theo triệu tập thì có được xử ly hôn không.

Việc giải quyết thủ tục ly hôn được thực hiện theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự.

Tòa án vẫn có thể xét xử vắng mặt cả hai vợ chồng bạn nếu cả hai vợ chống bạn có lý do chính đáng và đề đơn lên tòa án xét xử vắng mặt.