Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp xử lý 'nóng' để không phải lập biên bản theo pháp luật giao thông đường bộ.

Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Khi không đủ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục thì phải kết luận người bị buộc tội không có tội.

Khái niệm người tiêu dùng(NTD) là các khái niệm rất quan trọng, được sử dụng xuyên suốt trong các quy định của Luật bảo vệ người tiêu dùng.

Xoá án tích được hiểu là xoá bỏ việc mang dấu ấn, dấu tích về bản án của Toà án đã kết án là có tội đối với người phạm tội. Thể hiện ở sự công nhận coi như chưa bị kết án đối với người trước đó đã bị Toà án kết tội bằng bản án.