-->

Khi phạm vào tội mới thì em bạn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2, điều 136 về tội cướp giật tài sản và hình phạt tù trong trường hợp này là từ 3-10 năm

Cháu của bạn 17 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật hình sự và số tiền trộm cắp là 10 triệu đồng thỏa mãn dấu hiệu hậu quả tội phạm