-->

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục ly hôn khi chồng bạo hành.

Khi ly hôn nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình.

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

Thai nhi chưa sinh ra có thể vẫn được hưởng thừa kế theo quy định Luật hôn nhân và gia đình ...