Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

Nếu bạn đã phát hiện được công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai về việc vi phạm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn có quyền gửi đơn kiến nghị đến thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai cấp đó.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp làm thủ tục cấp sổ đỏ phải nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất hay không.

Thủ tục cấp mới sổ đỏ được đánh giá là rất phức tạp và mất rất nhiều thời gian của Quý khách hàng. Nhằm giúp quý khách hàng giảm bớt thời gian tìm hiểu về thủ tục, xin giới thiệu về trình thủ tục và hồ sơ đề nghị cấp mới sổ đỏ như sau:

Không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đối với đất đã chuyển nhượng, người nhận chuyển quyền nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận tại UBND xã, thị trấn.

Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có trách nhiệm nộp thay người trúng đấu giá, đấu thầu hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường...

Sau khi hỏi và được UBND xã/phường trả lời là đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì người sử dụng đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau: - Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (theo Mẫu số 04/ĐK); - Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu);

Đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở

Năm 2001 mảnh đất này đã được cấp sổ đỏ và có xác định: 180m2 đất ở được cấp giấy chứng nhận, và 200m2 đất vườn liền kề.