-->

Khi thành lập doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của luật doanh nghiệp 2014.

Phí đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới thành lập bao gồm : phí cấp giấy đăng ký doanh nghiệp, phí thông báo điều lệ, phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Nghĩa vụ của thành viên: Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 48 của Luật này.

Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp mới bất động sản.

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính, giải quyết nhanh chóng nhu cầu thành lập doanh nghiệp mới của các cá nhân, tổ chức. Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp theo hướng nhanh chóng, thuận tiện hơn.