Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về hậu quả pháp lý khi thay đổi màu xe ô tô.

Cần tiến hành các thủ tục đăng ký lại xe với màu sơn mới để được lưu hành chiếc xe một cách hợp pháp