Người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp lao động nữ nghỉ thai sản.

Người sử dụng lao động (NSDLĐ) không được sa thải hay đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với lao động nữ khi đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút; trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 làm việc ở vùng cao, vùng biên giới hải đảo làm việc ban đêm, làm thêm giờ,đi công tác xa.

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi,trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về trường hợp nghỉ 1 giờ làm việc đối với NLĐ nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Người lao động thuộc diện lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, sẽ được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc mà vẫn hưởng đủ lương.