-->

Theo quy định của pháp luật dân sự, bên cho thuê nhà ở có thể đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở trong những trường hợp như bên thuê sử dụng nhà không đúng mục đích thuê; cố ý làm nhà hư hỏng nghiêm trọng,...