-->

Pháp luật quy định trình tự, thủ tục chuyển nhượng đất tái định cư.