Các trường hợp người sử dụng lao động sa thải người lao động trái pháp luật được quy định tại Bộ luật Lao động.