-->

Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về Các khoản thu nhập được miễn thuế.

Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì dịch vụ kinh doanh vận tải thì áp dụng tỷ lệ thuế GTGT là 3%, tỷ lệ thuế TNCN là 1.5% của ngành nghề sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắng với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu.

Cá nhân có thu nhập từ hoạt động dịch vụ tư vấn thiết kế, nộp thuế theo quy định về cá nhân kinh doanh hành nghề độc lập nếu cá nhân đó đã được cấp chứng chỉ ngành nghề, có đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh theo quy định về đăng ký kinh doanh

Căn cứ theo quy định Điều 4 Luật Thuế GTGT, tổ chức, cá nhân không kinh doanh không phải là người nộp thuế GTGT.

Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC-Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn

Doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ nộp thuế TNDN theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thu nhập phát sinh ngoài doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ nộp thuế TNCN.

Luật sư tư vấn kế toán - thuế...

Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính... và một số nội dung khác

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;...

Tư vấn pháp luật về việc không đăng ký kinh doanh...

Luật sư tư vấn về nghĩa vụ nộp thuế của người sử dụng đất đối với đất nằm trong diện quy hoạch.

Nếu việc bán hàng này chỉ là hoạt động sinh lời đơn lẻ, không thường xuyên, liên tục thì bạn không phải đăng ký kinh doanh.

Luật sư tư vấn về việc nộp thuế muộn do lỗi kỹ thuật...

Bạn mở cửa hàng bán gạo nhỏ lẻ nên bạn thuộc trường hợp phải nộp thuế môn bài như trên là hộ sản xuất kinh doanh cá thể mà không phụ thuộc vào việc đăng ký kinh doanh

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (Môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Cửa hàng tạp hóa của chị hoạt động có giấy phép kinh doanh, nên thuế môn bài là loại thuế chị phải nộp hàng năm theo quy định của pháp luật dựa trên thu nhập hàng tháng từ hoạt động kinh doanh của chị

Nộp thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp mới thành lập.

Cơ sở kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế, phải nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm”.

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong trường hợp góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp.