-->

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

Nếu như người lao động ký kết hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên thì công ty mới phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

Chỉ cần là người lao động thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Lao động năm 2012 thì sẽ được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, tết và các ngày khác như kết hôn, con kết hôn, trong nhà có người chết.

Khoản 1 Điều 111 Bộ luật lao động 2012 quy định về nghỉ phép hằng năm.

Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Luật sư tư vấn về những thắc mắc đối với BHXH của hợp đồng lao động có thời vụ.

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về các trường hợp ký hợp đồng thời vụ.