-->

Khi bán các sản phẩm tự sản xuất thì đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện.

Với hộ kinh doanh cá thể thì thuế môn bài không căn cứ vào số vốn kinh doanh ban đầu của hộ kinh doanh mà phụ thuộc vào thu nhập hàng tháng của hộ cá nhân kinh doanh.

Cá nhân thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Luật sư tư vấn về hộ kinh doanh cá thể...

Pháp luật không có ngăn cản đối với trường hợp cá nhân thành lập hộ kinh doanh thì không được đồng thời là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về phương pháp tính thuế của hộ kinh doanh cá thể.

Giám đốc của công ty TNHH vẫn có quyền thành lập hộ kinh doanh cá thể

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn địa điểm nơi đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể là nơi ở tạm trú có được không.

Khoản 1, Điều 52, Nghị định 43/2010/NĐ-CP quy định về "Trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh".

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về địa điểm đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể là nhà riêng của chủ sở hữu có được không.

Luật sư tư vấn về trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể, những lưu ý khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể.

Doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể đề có những ưu điểm riêng. Nếu muốn phát triển và mở rộng kinh doanh nên chọn doanh nghiệp tư nhân sẽ có nhiều lợi thế và cơ hội phát triển hơn hộ kinh doanh cá thể.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài

Luật Doanh nghiệp 2014 không có quy định cấm giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành lập hộ kinh doanh cá thể.

Quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn:1. Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn...

Hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, do đó không được mở thêm chi nhánh ở các địa bàn khác.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp kinh doanh cá thể phải nộp thuế khi cho thuê xe vận tải.

Nếu nhà hàng sử dụng thường xuyên hơn 10 lao động thì bắt buộc phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp, nếu sử dụng thường xuyên dưới 10 lao động thì có thể kinh doanh dưới hình thức kinh doanh hộ cá thể.

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình gửi Hồ sơ đề nghị đăng ký kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Trường hợp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán vàng trang sức, anh (chị) bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp, mà không thể kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể.