-->

Kinh doanh vàng, có thể thành lập hộ kinh doanh cá thể không?

Trường hợp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán vàng trang sức, anh (chị) bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp, mà không thể kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể.

Hỏi: Tôi có dự định muốn kinh doanh vàng trang sức dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi phải đáp ứng điều kiện gì để cấp giấy phép kinh doanh vàng? (Đinh Văn Hoàng - Nam Định)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 của Chính phủ về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng quy định về trường hợp của anh (chị) như sau:

- Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng:

"1. Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:a) Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.b) Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên;c) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 (hai) năm trở lên;d) Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 (năm trăm) triệu đồng/năm trở lên trong 2 (hai) năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế);đ) Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 (ba) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

2. Tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:a) Có vốn điều lệ từ 3.000 (ba nghìn) tỷ đồng trở lên;b) Có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng;c) Có mạng lưới chi nhánh tại Việt Nam từ 5 (năm) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên;

3. Ngân hàng Nhà nước quy định thủ tục và hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng” (Điều 11).

Như vậy, theo quy định của pháp luật nêu trên, khi kinh doanh dịch vụ mua bán vàng trang sức bắt buộc anh (chị) phải thành lập doanh nghiệp, mà không thể kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể. Đồng thời doanh nghiệp của anh (chị) phải tuân thủ các điều kiện theo quy định pháp luật (Điều 11 Nghị định số 2/2012/NĐ-CP nêu trên) mới đủ điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Khuyến nghị:

1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.