-->

Không thực hiện giao tài sản đúng hạn thì phải trả lại tiền đặt cọc.

Trường hợp không được giải quyết, bạn có thể khiếu nại lên Ủy ban nhân dân có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định tại Điều 25 Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung 2011