-->

Lấy lại tiền đặt cọc khi không giao tài sản đúng hạn

Không thực hiện giao tài sản đúng hạn thì phải trả lại tiền đặt cọc.

Hỏi: Tôi có đặt cọc tiền mua xe của 1 công ty nọ. Tuy nhiên đã quá thời gian giao xe theo hợp đồng mà tôi vẫn chưa nhận được xe. Tôi cảm thấy không còn tin tưởng vào muốn lấy lại tiền đặt cọc. Mong luật sư tư vấn cho tôi làm sau để lấy lại được tiền đặt cọc? (Đỗ Hoàng Hà - Hà Nội).

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật dân sự của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Điều 358 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về đặt cọc như sau:

"1. Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.Việc đặt cọc phải được lập thành văn bản. 2. Trong trường hợp hợp đồng dân sự được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác".

Theo thông tin bạn cung cấp thì đã quá hạn giao xe mà công ty đó vẫn chưa giao xe cho bạn, tức là bên phía công ty đã chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định tại điều 305 Bộ luật dân sự 2005, theo đó bên chậm thực hiện nghĩa vụ phải báo ngay cho bên có quyền biết về việc không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn.

"1. Khi nghĩa vụ dân sự chậm được thực hiện thì bên có quyền có thể gia hạn để bên có nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ; nếu quá thời hạn này mà nghĩa vụ vẫn chưa được hoàn thành thì theo yêu cầu của bên có quyền, bên có nghĩa vụ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại; nếu việc thực hiện nghĩa vụ không còn cần thiết đối với bên có quyền thì bên này có quyền từ chối tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại.2. Trong trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác".

Như vậy, căn cứ theo 2 điều luật trên thì bạn có thể gia hạn cho công ty thêm thời gian để giao xe hoặc cũng có thể yêu cầu bên phía công ty trả lại tiền đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc cho bạn. Nếu họ cố tình không thực hiện thì bạn có thể gửi đơn lên cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho mình.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật dân sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.