Cấm hành vi kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con.

Người con đã thành niên hoặc người giám hộ của người con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự cũng được làm thủ tục nhận cha, mẹ...

Hỏi: Cha con tôi muốn làm thủ tục nhận cha cho con. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi có thể đến cơ quan nào để làm thủ tục? (Nguyễn Hùng - Bắc Ninh)

Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con Chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 44 của Luật hộ tịch gồm một trong các giấy tờ,...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn hôn nhân liên quan tới thủ tục nhận cha con.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp xác định cha con.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn nhận cha cho con ngoài giá thú.

Người nhận cha, mẹ, con phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định). Trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên phải có sự đồng ý của người đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Luật sư tư vấn hôn nhân...