-->

Cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao được quy định tại Điều 19 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm 2014.

Điều 676 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về những người thừa kế theo pháp luật

Bộ, cơ quan ngang bộ là cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn ở trung ương có chức năng quản lí hành chính nhà nước về một ngành, đa ngành hoặc lĩnh vực công tác trên phạm vi toàn quốc.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp về lý lịch tư pháp được quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Kế thừa và mở rộng các quy định về xóa án tích từ các văn bản luật hình sự trước đây, Bộ luật Hình sự 2015 tiếp thu các ý kiến, bổ sung và sửa đổi để phù hợp hơn với nền kinh tế, chế độ chính trị, cũng như đời sống xã hội phức tạp hiện nay.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về quy định của bộ luật lao động về thử việc.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại điểm b Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước.

Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện thủ tục cấp GCN cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP đối với cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

Quy trình, thủ tục cấp GCN cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.

Quyền đòi phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, con riêng có được quyền thừa kế không?

Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;...