-->

Chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại...

Chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại, nếu để nhà cửa, công trình xây dựng khác đó bị sụp đổ, hư hỏng, sụt lở gây thiệt hại cho người khác.

Vợ chồng tôi xây dựng nhà trên mảnh đất của ông bà nội (đã mất). Trước khi xây dựng, chúng tôi có họp gia đình xin ý kiến và mọi người trong gia tộc đồng ý. Vậy, tôi có thể xin chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà không ? (Tiến Hùng, Hà Nội).

Tổ chức, cá nhân có hành vi tổ chức thi công xây dựng vi phạm quy định về xây dựng gây lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận thì bị xử phạt vi phạm hành chính đồng thời bị ngừng thi công xây dựng để bồi thường thiệt hại.

Để thực hiện khấu trừ thuế GTGT 2% bạn cần xác định thời điểm và hạng mục công trình xây dựng cơ bản, đồng thờilập chứng từ thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản gửi Kho bạc Nhà nước

Những tài sản gắn liền với đất của người chủ thầu cũ sẽ không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và UBND cũng không có căn cứ yêu cầu ngườitrúng thầu sau đó đền bù tài sản gắn liền với đất đó.

Chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dưng khác phải bồi thường thiệt hại, nếu để nhà cửa, công trình xây dựng mình quản lý bị sụp đổ, hư hỏng, sụt lở gây thiệt hại cho người khác, trừ trường do sự kiện bất khả kháng...

Khi tiến hành xây dựng thì khoảng cách giữa đường giao thông và công trình xây dựng phải đáp ứng quy định tại mục 2.8.5. của quy chuẩn xây dựng Việt Nam 2008 về Khoảng lùi của công trình.

Trong quá trình thi công, công trình xây dựng ảnh hưởng đến chất lượng công trình lân cận, thì bên thi công phải ngừng việc thi công và có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với sự cố do công trình gây ra.

Tổ chức, cá nhân có hành vi tổ chức thi công xây dựng vi phạm quy định về xây dựng gây lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận; có nguy cơ làm sụp đổ hoặc gây sụp đổ công trình lân cận thì bị xử phạt VPHC, đồng thời bị ngừng thi công xây dựng để bồi thường thiệt hại