-->

Nếu như điều lệ công ty của quy định việc bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị có thể lấy ý kiến bằng văn bản thì có thể tiến hành thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Đại hội đồng cổ đông.

Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác

Luật BHXH 2014 hiện hành có 2 chế độ bảo hiểm là Bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện.

Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ thực hiện dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ thực hiện dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với loại hình công ty TNHH một thành viên.

Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây: a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu; b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; c) Tên, địa chỉ của người được thi hành án...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục ly hôn đơn phương.

Nngười lao động có quyền được trả lương đầy đủ và đúng thời hạn theo hợp đồng lao động đã ký kết.

Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung 1. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu,

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về cách thức kê khai thuế thu nhập cá nhân.

Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Toà án theo lãnh thổ được xác định như sau: a) Toà án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan...

Luật sư tư vấn đơn phương ly hôn....

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giành quyền trực tiếp nuôi con khi chồng bạo hành.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về cách thức giành quyền nuôi con khi ly hôn.

Doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.