-->

Hàng giả được sản xuất giống như hàng thật về mọi mặt khiến cho người tiêu dùng rất khó phân biệt. Hàng giả ngày càng xuất hiện tràn lan trên thị trường làm ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc dân, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:...

Miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt là hai chế định thể hiện rõ bản chất nhân đạo của pháp luật nước ta.

Tội chứa chấp hoặc tiêu tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là tội phạm xâm phạm đến trật tự công cộng.