Để lấy lại diện tích đất đó, gia đình bạn cần phải giấy tờ chứng minh được mảnh đất này là thuộc quyền sử dụng của mẹ bạn.

Trường hợp trong hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có điều khoản về việc cậu bạn phải phụng dưỡng bà của bạn, khi cậu bạn vi phạm điều kiện này thì bà của bạn có quyền đòi lại quyền sử dụng đất đã tặng cho trước đó.

Trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất phải được thực hiện thành văn bản có công chứng, chứng thực, phải đăng ký quyền sở hữu.

Năm 1990, bố mẹ tôi chia đôi mảnh đất và làm giấy tờ cho hai em trai tôi. Đến nay, mẹ tôi đã mất, hai em của tôi cũng đã mất. Hai cô em dâu (vợ của hai người em), cho rằng, đất này đã là của em họ, hỗn láo và nay muốn đuổi bố tôi ra khỏi nhà...

Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu.

Trường hợp khởi kiện chia thừa kế phần đất tặng cho và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với những hợp đồng xác lập trước 01-07-1996 thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện do đó nếu có căn cứ chứng minh bạn giả mạo chữ ký thì ba bạn vẫn có thể yêu cầu Tòa án tuyên hợp đồng ban đầu vô hiệu dẫn đến hậu quả pháp lý là các bên trả cho nhau những gì đã nhận.

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận