Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện: Khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh...

Đại lý thương mại: Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao...

Điều kiện để đại lý kinh doanh sản phầm bảo hiểm hưu trí: có chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp; Không vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý của doanh nghiệp bảo hiểm trong thời gian hành nghề đại lý...

Cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp bảo hiểm không được làm đại lý bảo hiểm cho chính doanh nghiệp bảo hiểm đó; Cá nhân không được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm mà mình đang làm đại lý

Tổ chức kinh tế chỉ được thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.

Tôi có ý định thành lập một đại lý bán lẻ xăng dầu. Luật sư cho tôi hỏi để thành lập đại lý bán lẻ xăng dầu thì cần có những điều kiện gì? Và thủ tục như thế nào?

Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý để hưởng thù lao và bên giao đại lý vẫn là chủ sở hữu đối với hàng hoá đó.

Hợp đồng đại lý lữ hành nội địa được quy định tại Điều 54 Luật du lịch năm 2005.

Hợp đồng đại lý và hợp đồng nhượng quyền thương mại giống và khác nhau ở điểm nào? Một số đặc điểm cần lưu ý về hợp đồng đại lý và hợp đồng nhượng quyền thương mại?

Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

Tư vấn pháp luật mở đại lý bán vé máy bay nhỏ có phải nộp thuế...

Khi mở đại lý thuốc thú y, hộ sản xuất kinh doanh cá thể phải nộp: thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

Các bên có quyền tự do thoả thuận không trái với các quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội để xác lập các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ các quyền đó.

Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

TH là công ty sữa mới, nhưng đang dần chiếm thị phần lớn trên thị trường sữa Việt Nam hiện nay. Nhiều cá nhân, tổ chức muốn trở thành đại lý kinh doanh sữa TH Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức thực sự đã hiểu rõ các hình thức mở đại lý cũng như thủ tục để mở đại lý?

Trách nhiệm của bên giao đại lý lữ hành nội địa được quy định tại Điều 55 Luật du lịch năm 2005.

Trách nhiệm của bên nhận đại lý lữ hành nội địa được quy định tại Điều 56 Luật du lịch năm 2005.

Nếu bạn có các bằng chứng, giấy tờ khác chứng minh có việc mua bán giữa hai bên (như thư từ trao đổi giữa hai bên, biên bản giao nhận hàng, giao nhận tiền trong đó ghi rõ nội dung hàng hóa mua bán thì có thể khởi kiện ra tòa án

Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ mà các bên đã thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Đại lý thương mại:Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng...