-->

Công ty luật tư vấn về đại lý thuế và cơ chế hoạt động?

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện: Khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh...

Hỏi: Công Ty ở Hà Nội, có hoạt động Đại Lý Thuế. Nay muốn mở Chi Nhánh hạch toán phụ thuộc ở TPHCM cũng hoạt động Đại Lý Thuế thì có được không? Hiện tại CTy ở Hà Nội danh sách Đại Lý Thuế chỉ có 2 người , như vậy khi 1 người di chuyển vào TPHCM để quản lý CN thì có cần bổ sung thêm người cho Hà Nội không? Nếu Đại Lý Thuế được thành lập CN hoạt động ở tỉnh thành khác, nếu là hạch toán phụ thuộc thì danh sách Đại Lý Thuế đăng ký với cơ quan thuế nào ở địa phương tỉnh thành? (Đỗ Vũ Hà - Hà Nội).

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật kế toán - thuế của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Để thành lậpChi Nhánh hạch toán phụ thuộc ở TPHCM cũng hoạt động Đại Lý Thuế, công ty bạn phải tuân thủ các qui định tại điều 33 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp:

"Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện: Khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Nội dung thông báo gồm: a) Mã số doanh nghiệp; b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; c) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập; d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện; đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện; e) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp".

Về vấn đề nhân sự của đại lí thuế, công ty bạn phải tuân thủ các qui định tại Điều 6Thông tư 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế như sau:

"Đại lý thuế phải có đầy đủ các điều kiện sau:1. Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.2. Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.3. Có ít nhất hai (02) nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế."

Để thành lập chi nhánh, công ty bạn phải thông báo Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh theo qui định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật kế toán - thuế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.