-->

Điều 676 Bộ luật dân sự năm 2005 về người thừa kế theo pháp luật

Người lao động bị xử lý kỷ luật do hành vi vi phạm không cần phải trả lại số tiền tạm ứng trong thời gian tạm đình chỉ công việc.

Trường hợp cần đợi kết quả thực hiện ủy thác tư pháp, ủy thác thu thập chứng cứ hoặc đợi cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu...Tòa án có thể ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án.

Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, Công ty chứng khoán có thể bị đình chỉ hoạt động trong những trường hợp nào? (Minh Khuê - Hà Nội)

Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Luật sư tư vấn về đình chỉ hóa đơn thì kê khai lại thuế như thế nào...

Luật sư tư vấn về doanh nghiệp bị đình chỉ hóa đơn thì hoạch toán chi phí...

Theo pháp luật về lao động, sau thời hạn bị đình chỉ thì người lao động sẽ tiếp tục được nhận lương và đóng bảo hiểm xã hội như bình thường và sẽ được thanh toán tiền lương trong thời gian bị đình chỉ nếu không bị xử lý kỷ luật.

Quyết định đình chỉ thi công công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng có hiệu lực thi hành đối với toàn bộ công trình xây dựng, trong thời gian 24h thì Chủ tịch UBND cấp xã phải tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu,...

Sử dụng hoá đơn trong thời gian cơ quan thuế có Quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức tạm đình chỉ sử dụng hoá đơn là hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp...

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án về việc người bị kiện đã ban hành quyết định hành chính mới và người khởi kiện đã nộp cho Tòa án văn bản rút đơn khởi kiện, không có đương sự nào có ý kiến phản đối.

Đương sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này hoặc kể từ ngày Quyết định này được niêm yết công khai theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Mẫu số 14-HC Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

Ghi tên Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào.

Đương sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị Quyết định này theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này hoặc kể từ ngày Quyết định này được niêm yết công khai theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Khi có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, đương sự không có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án dân sự đó, nếu việc khởi kiện vụ án không có gì khác với vụ án trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp.

Người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của anh khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp. Trường hợp anh không bị xử lý kỷ luật thì anh sẽ được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

Bộ luật Hình sự năm 2015 khi xây dựng chế định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội, nhà làm luật đã xác định rõ chính sách xử lý hình sự đối vởi pháp nhân phạm tội là hướng vào xử phạt về kinh tế.