-->

Quyền và nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thực phẩm

Đề nghị luật sư cho biết quyền và nghĩa vụ cơ bản của cơ sở sản xuất thực phẩm được pháp luật quy định như thế nào (Mai Kiên Trung).

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Tiến sỹ, Luật sư Vũ Thái Hà -Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội- trả lời:

Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của cơ sở sản xuất thực phẩm được quy định tại Điều 7 Luật An toàn thực phẩm (có hiệu lực từ ngày 1-7-2011), cụ thể như sau: Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm có quyền: 1) Quyết định và công bố các tiêu chuẩn sản phẩm do mình sản xuất, cung cấp; quyết định áp dụng các biện pháp kiểm soát nội bộ để bảo đảm an toàn thực phẩm; 2) Yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm hợp tác trong việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn; 3) Lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp, cơ sở kiểm nghiệm đã được chỉ định để chứng nhận hợp quy; 4) Sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các dấu hiệu khác cho sản phẩm theo quy định của pháp luật; 5) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật; 6) Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm gồm: 1) Tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất và chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình sản xuất; 2) Tuân thủ quy định của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng mà thiếu hụt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; 3) Thông tin đầy đủ, chính xác về sản phẩm trên nhãn, bao bì, trong tài liệu kèm theo thực phẩm theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa; 4) Thiết lập quy trình tự kiểm tra trong quá trình sản xuất thực phẩm; 5) Thông tin trung thực về an toàn thực phẩm; cảnh báo kịp thời, đầy đủ, chính xác về nguy cơ gây mất an toàn của thực phẩm, cách phòng ngừa cho người bán hàng và người tiêu dùng; thông báo yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng thực phẩm; 6) Kịp thời ngừng sản xuất, thông báo cho các bên liên quan và có biện pháp khắc phục hậu quả khi phát hiện thực phẩm không an toàn hoặc không phù hợp tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; 7) Lưu giữ hồ sơ, mẫu thực phẩm, các thông tin cần thiết theo quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm; thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định; 8) Thu hồi, xử lý thực phẩm quá thời hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn; 9) Tuân thủ quy định pháp luật, quyết định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 10) Chi trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm theo quy định; 11) Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi thực phẩm không an toàn do mình sản xuất gây ra.

Theo Báo Hà Nội Mới(ngày 10.09.2011)