-->

Quyền thừa kế nhà khi không có di chúc?

Trường hợp người chết không để lại di chúc, tài sản thừa kế được chia theo pháp luật

Hỏi: Ông nội tôi mất cách đây 5 năm (bà nội mất trước ông chục năm), lúc chết không để lại di chúc. Ông có 5 người con trong đó chỉ mình bố tôi là con trai. Các bác các cô anh chị em của bố tôi đã không nhận phần tài sản thừa kế là ngôi nhà mà gia đình tôi đang ở và đã phụng dưỡng ông suốt 25 năm qua. Họ đã tự nguyện nhường lại cho bố tôi hết và có viết 1 giấy viết tay nhường lại cho bố tôi.Tuy nhiên cho đến hiện tại tôi cũng không rõ là giấy đấy đã được đưa đi chứng thực cho hợp pháp hay chưa. Sau đó 1 thơì gian bố tôi có thuê luật sư để sang tên sổ đỏ và 1 số giấy tờ liên quan đến ngôi nhà sang tên của 1 mình bố tôi mà không hề có tên mẹ tôi trong đó. Hiện nay bố tôi dang có ý định muốn bán ngôi nhà này để làm việc riêng nhưng mẹ tôi và em trai tôi không đồng ý Tôi muốn hỏi: trong trường hợp như trên thì mẹ tôi hoặc em trai tôi có quyền gì đối với ngôi nhà mà ông để lại hay không? Và phần thừa kế mà bố tôi nhận được có phải là tài sản chung của cả bố và mẹ tôi không hay chỉ là tài sản riêng của bố? ( Nguyễn Văn Thanh - Hải Dương)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương – Tổ tư vấn pháp luật thừa kế – Công ty Luật TNHH Everest – trả lời:

Theo như dữ liệu bạn cung cấp thì ông bạn mất và không để lại di chúc, các đồng sở hữu khác đã viết giấy phần tài sản của ông bạn sẽ giao toàn quyền cho bố bạn, theo đó bố bạn sẽ được thừa kế theo pháp luật và thuộc hàng thừa kế thứ nhất, theo quy định tại Điều 43 luật hôn nhân gia đình 2014 thì tài sản riêng bao gồm tài sản trước khi kết hôn, tài sản được thừa kế riêng, do đó tài sản này là tài sản riêng vì vậy bố bạn có toàn quyền định đoạt.

Điều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

"1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế."

Điều 676.Người thừa kế theo pháp luật

"1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;"

Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

"1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luậtnày; tài sảnphục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này."

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hành chính mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.