Quyền tác giả đối với tài liệu tự biên soạn, luật quy định như thế nào?

Không được sở hữu quyền tác giả về tài liệu tự biên soạn nếu chưa đăng ký quyền tác giả và nếu tác phẩm không đáp ứng điều kiện được bảo hộ quyền tác giả.

Hỏi : Đề nghị Luật sư tư vấn, các tài liệu học tập về môn Tiến trình lịch sử Việt nam được các giáo viên phân phối, giảng dạy, có đúc kết, lọc lại các phần trọng tâm, quan trọng cho sinh viên dễ học. Đến cuối kì học, tôi có làm và soạn một số câu hỏi ôn tập học phần cho các bạn cùng lớp và các bạn lớp khác photo ra để học. Vậy, tôi có được quyền tác giả của tài liệu do tôi tự biên soạn ra không? (Trà My - Cà Mau)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - Tổ tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Điều 13 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 quy định về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả như sau:
"1.Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 42 của Luật này;
2. Tác giả, chủ sở hữu tác giả quy định tại khoản 1 Điều này gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm lần đầu tiên công bố tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên."

Như vậy chị không được sở hữu quyền tác giả về tài liệu chị tự biên soạn bởi vì chị chưa đăng ký quyền tác giả và tác phẩm của chị không đáp ứng điều kiện được bảo hộ quyền tác giả.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm