Đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

Theo Điều 13 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2009 về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả...

Hỏi: Tôi có viết cuốn sách về bài giảng Văn lớp 9. Đề nghị luật sư tư vấn giúp tôi về các đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả, và tác phẩm tôi được bảo hộ không? (Nguyễn Văn Ánh - Hòa Bình).

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Trần Lan Hương - Tổ tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo Điều 13 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2009 về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả: "1. Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 42 của Luật này;2. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại khoản 1 Điều này gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên".

Căn cứ điểm b khoản 1 điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2009 về cácloại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả bao gồm: "1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:....b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác".

Theo quy định pháp luật trên, cuốn sách bài giảng Văn lớp 9của anh phù hợp với quy định của pháp luật và được quyền bảo hộ quyền tác giả.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.