Quy định của pháp luật dân sự về điều kiện của người giám hộ

Giám hộ là chế định quan trọng trong pháp luật dân sự nói riêng và trong hệ thống pháp luật nói chung. Những quy định chi tiết của Bộ luật dân sự về giám hộ đã phần nào đáp ứng được những đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn cuộc sống.

Người giám hộ được quy định tại Điều 48 Bộ luật Dân sự năm 2015. Theo đó, người giám hộ có thể là cá nhân hoặc pháp nhân được pháp luật quy định, được ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc do lựa chọn của người được giám hộ.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

1. Điều kiện của người giám hộ là cá nhân

Cá nhân làm người giám hộ phải đáp ứng đủ 4 điều kiện (theo quy định tại Điều 49 Bộ luật Dân sự năm 2015):

(i) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Nghĩa là cá nhân phải có khả năng bằng hành vi của mình xác lập, cũng như thực hiện các quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.

(ii) Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ. Điều kiện này nhằm bảo vệ quyền lợi cho người được giam hộ. Bởi vì, những người có đạo đức tốt và điều kiền cần thiết mới có thể chăm sóc, bảo vệ cũng như thay mặt người được giám hộ tham gia các giao dịch dân sự nhằm bảo đảm quyền lợi của họ.

(iii) Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác.

(iv) Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

2. Điều kiện của người giám hộ là pháp nhân

Pháp nhân làm người giám hộ phải đáp ứng đủ 2 điều kiện (theo quy định tại Điều 50 Bộ luật Dân sự năm 2015):

(i) Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân là khả năng của pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự. Có thể hiểu rằng, năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ là việc pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực có thể đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người giám hộ.

(ii) Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ. Cũng giống như cá nhân, khi trở thành người giám hộ, pháp nhân được yêu cầu phải đáp ứng các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ. Điều kiện này có thể suy luận về các yêu cầu liên quan đến tài chính, nhân sự cũng như vị trí địa lý nơi có trụ sở, văn phòng, chi nhánh của pháp nhân.|

Luật gia Nguyễn Thị Phương Hoa - Tổ tư vấn pháp luật trực tuyến của Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, tổng hợp.

Khuyến nghị:
  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected], [email protected]