-->

Nhân viên tập sự chấm dứt hợp đồng trước hạn có phải bồi hoàn chi phí đào tạo không?

Bản cam kết viên chức phải làm việc tối thiểu 05 năm cho tổ chức, nhưng bản này chỉ có 01 bản và do tổ chức giáo dục giữ. Như vậy, tổ chức này đã vi phạm quy định về hình thức hợp đồng lao động, nhưng vẫn có giá trị bắt buộc giữa các bên.

Hỏi: Tôi hiện đang là nhân viên tập sự tại một Trung tâm đào tạo. Khi bắt đầu tập sự ở đây, tôi được phổ biến quy trình tuyển dụng tại tổ chức này gồm: 02 tháng thử việc, 04 tháng tập sự sau đó ký hợp đồng chính thức. Khi ký hợp đồng lao động, có thời gian thử việc trong 02 tháng, hợp đồng này có kèm theo một Bản cam kết làm việc có nội dung nhân viên phải làm việc tối thiểu 05 năm kể từ khi kết thúc giai đoạn tập sự, nếu vi phạm phải bồi hoàn tiền cho tổ chức. Bản cam kết này chỉ có 01 bản được tổ chức giữ.Đề nghị Luật sư tư vấn, nếu kết thúc thời gian tập sự, tôi không tiếp tục làm việc tại tổ chức này thì tôi có phải bồi thường không? (Hồng Cúc - Nam Định)


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Thuỳ - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest – trả lời:

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định như sau:

- Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động: “1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này…” (Khoản 1 Điều 36)

- Về phụ lục hợp đồng lao động: “1. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. 2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động” (Điều 24).

- Về hiệu lực của hợp đồng lao động: “Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác” (Điều 25).

- Về hình thức hợp đồng lao động: “1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này…” (Khoản 1 Điều 16)

Như vậy, theo quy định của pháp luật viện dẫn trên, anh (chị) đã kết thúc thời gian tập sự, hợp đồng giữa anh (chị) và tổ chức giáo dục đã có hiệu lực. Khi có lý do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn và anh (chị) thực hiện việc báo trước đúng luật, anh (chị) vẫn có thể nghỉ việc.

Trong bản cam kết cũng có nêu rõ, anh (chị) cam kết làm việc 05 năm kể từ sau khi kết thúc giai đoạn tập sự. Cam kết bồi hoàn chi phí đào tạo không chỉ tuân theo pháp luật lao động còn phải tuân theo quy định của pháp luật về dạy nghề.Và theo như thông tin anh (chị) cung cấp, bản cam kết là một phần không thể tách rời của hợp đồng làm việc đã ký, do đó, có thể hiểu bản cam kết đấy là phụ lục hợp đồng làm việc và có hiệu lực như hợp đồng làm việc.

Tuy nhiên, anh (chị) cho biết, nhưng bản này chỉ có 01 bản, do tổ chức giáo dục giữ. Như vậy, tổ chức này đã vi phạm quy định về hình thức hợp đồng làm việc, nhưng vẫn có giá trị bắt buộc giữa các bên.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.