Mức đóng BHXH năm 2016 thay đổi thế nào?

Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

Hỏi: Công ty của tôi là Công ty sản xuất bánh kẹo, tiền lương ghi trong hợp đồng lao động đối với người lao động gồm: lương cơ bản, phụ cấp lương, lương sản phẩm hoặc lương kinh doanh. Đề nghị Luật sư tư vấn, cách tính tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo Luật BHXH năm 2014 đối với nhân viên tại Công ty của tôi như thế nào? (Nguyễn Văn Phan – Quảng Ninh)

c

>>>Luật sư tư vấnpháp luật qua tổng đài (24/7): 1900 6198

Luật gia Nguyễn Tùng Hoa - Công ty Luật TNHH Everest- trả lời:

Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định như sau:

“Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động” (khoản 2 Điều 89)

“Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
Người lao động quy định điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất” (khoản 1 Điều 85)
“Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động
Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:
a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;
b) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
c) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất” (khoản 1 Điều 86)

Như vậy, người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì từ ngày 1/1/2016, tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật BHXH năm 2014. Mức đóng BHXH hàng tháng đối với người lao động đóng bằng 8% mức tiền lương tháng; người sử dụng lao động đóng bằng 18% quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động quy định tại khoản 1 Điều 85 và khoản 1 Điều 86 Luật BHXH năm 2014.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.