Mua đất chưa có sổ đỏ thì khi quy hoạch có được bồi thường không?

Đất chưa có sổ đỏ thì không đủ điều kiện để thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trường hợp người sử dụng đất đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp thì khi có quyết định thu hồi đất được Nhà nước bồi thường vê đất.

Hỏi:Tôi dự định mua hai thổ đất thổ cư, người chủ đất cũ nói có nộp thuế từ năm 2000 đến nay, có hóa đơn nộp thuế, chưa có sổ đỏ và người dân nói cũng chuẩn bị có quy hoạch. Nay tôi mua và muốn chuyển sang tên mình, nhưng không biết sau này nếu có quy hoạch tôi có được đền bù không, và được đền bù bao nhiêu hay tôi vẫn nên sử dụng tên của chủ cũ? (Nguyễn Văn Nam - Nam Định)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Ánh Vân - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013, điều kiện để chuyển nhượng đất đó là:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây: a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này; b) Đất không có tranh chấp; c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Do mảnh đất mà bạn định mua chưa được cấp sổ đỏ nên chưa đủ điều kiện để thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng. Để đảm bảo quyền lợi của mình, và đảm bảo giao dịch hợp pháp thì bạn có thể đợi sau khi chủ sử dụng hoàn thiện thủ tục được cấp sổ đỏ, sau đó mới thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Sau khi bạn đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp thì bạn hoàn toàn có quyền được hưởng bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 79 Luật đất đai 2013:

Điều 79. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau: a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền; b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.
…”

Giá đất được bồi thường được tính theo giá đất hổi cư bị thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.