-->

Miễn tiền sử dụng đất trong trường hợp nào?

Trường hợp người sử dụng đất thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khi được Nhà nước giao đất ở trong hạn mức giao đất ở sẽ được miễn tiền sử dụng đất.

Hỏi: Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đề nghị Luật sư tư vấn, khi tôi được Nhà nước giao đất để ở như vậy thì tôi có được miễn hay giảm tiền sử dụng đất không? (Nguyễn Hồng - Vĩnh Yên).

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nông Thị Lan-Công ty LuậtTNHH Everest - trả lời:

Nghị định 45/2014/ NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất như sau:

“Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây: Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai..” (khoản 1 Điều 11).

“Giảm tiền sử dụng đất: Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở....” (khoản 1 Điều 12).

Như vậy, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 45/2014/ NĐ-CP, trường hợp của anh (chị) thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khi được Nhà nước giao đất ở trong hạn mức giao đất ở sẽ được miễn tiền sử dụng đất.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.