-->

Di chúc có cần xin chữ ký của bốn người con?

Di chúc bằng văn bản có người làm chứng thì người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào di chúc trước mặt những người làm chứng, những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Hỏi: Gia đình tôi gồm 4 anh chị em, tất cả đều đã lập gia đình. Ba mẹ tôi có một mảnh đất (là mảnh đất ba mẹ tôi đang ở hiện tại), ba tôi đã qua đời. Mẹ tôi muốn viết di chúc để lại mảnh đất cho người con út trong gia đình. Cho tôi xin hỏi khi mẹ tôi viết di chúc có cần phải xin chữ ký của 4 người con không. Và trên bản di chúc đó cần chữ ký của ai để bản di chúc có hiệu lực. Nhờ luật sư giải đáp giúp tôi. (Thúy Hằng - Hải Phòng)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Trường hợp này, mảnh đất là tài sản chung của ba mẹ bạn, do đó quyền định đoạt mảnh đất đó cho ai là quyền của ba mẹ bạn và không cần có sự đồng ý hay chữ ký của các con. Tuy nhiên do ba bạn đã mất, căn cứ vàođiều 219 Bộ luật Dân sự năm 2005 về sở hữu chung hợp nhất của vợ chồngthìkhi babạn mất đi,phần tài sản của ba bạn trong khối tài sản chung của vợ chồng trở thành di sản thừa kế. Về nguyên tắc cả hai vợ chồng đều có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của hai vợ chồng. Do babạn mất đi không để lại di chúc nên phầndi sản của ba bạn là 1/2 mảnh đấtsẽ được chia theo quy định của pháp luật.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 676 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định như sau: “Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết”. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau”. Như vậy 1/2 mảnh đất của ba bạn sẽ được chia đều cho mẹ bạn , 4 anh chị em bạn.Còn 1/2 mảnh đất của mẹ bạn sẽ hoàn toàn do bà định đoạt làcho ai màkhông cần có chữ ký của các con. Căn cứ vào điều 649, Bộ luật Dân sự 2005 thì di chúc thì có thể lập thành văn bản hoặc bằng miệng. Nếu lập thành văn bản mà không có người làm chứng thì người lập di chúc phải tự viết tay và ký vào bản di chúc (Điều 655, Bộ luật Dân sự 2005). Còn di chúc bằng văn bản có người làm chứng thì người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào di chúc trước mặt những người làm chứng, những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc (Điều 656, Bộ luật Dân sự 2005).

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.