-->

Luật sư tư vấn về việc gia hạn hợp đồng lao động

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc gia hạn hợp đồng lao động.

Hỏi: Năm 2015: công ty em ký kết hợp đồng lao động với người lao động, vị trí nhân viên kế toán: Lần 1: ký hợp đồng thử việc từ 3/4/2015- 1/6/2015. Lần 2: ký hợp ođòng lao động (HĐLĐ) 1 năm từ 2/6/2015- 31/5/2016, mức lương là A. - Năm 2016: công ty em muốn ký phụ lục lao động với mức lương B và gia hạn hợp ođòng thêm 1 năm nữa. Vậy em có được phép làm duy nhất 1 phụ lục, thay đổi mức lương là B từ ngày 1/1/2016 và thêm thời hạn hợp đồng từ 1/6/2016- 31/7/2017. Và sau đó, từ ngày 1/8/2017 em sẽ ký tiếp HĐLĐ vô thời hạn không? (Bùi Hòa - Thái Nguyên)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

BLLĐ 2012 quy định như sau:

"Điều 24. Phụ lục hợp đồng lao động:1. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực."

Theo đó, bạn hoàn toàn có thể ký Phụ lục hợp đồng với công ty, và đây là hoạt động đúng pháp luật. Phụ lục hợp đồng này sẽ có hiệu lực như hợp dồng lao động. Hợp đồng lao động của bạn có hiệu lực từ 2/6/2015, và là hợp đồng xác định thời hạn, vì vậy, phụ lục hợp đồng này sẽ chỉ có hiệu lực đến 2/6/2018, theo đúng quy định tại Điều 22, điểm b, khoản 1:

"b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng."

Như vậy, việc ký phụ lục hợp đồng và gia hạn đến 31/7/2017 của công ty là đúng theo quy định pháp luật.

Điều 22 BLLĐ cũng quy định như sau:

"2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn".

Theo như quy định trên thì sau khi hết thời hạn của HĐLĐ cũ, bạn hoàn toàn có thể được ký HĐLĐ không xác định thời hạn.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.