-->

Luật sư tư vấn về trường hợp không được trả lương khi chấm dứt hợp đồng

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp không được trả lương khi chấm dứt hợp đồng.

Hỏi: Cháu tên Việt có xin làm công ty bảo vệ toàn cầu ở TP-HCM . Bị vi phạm bỏ ca trực vì nhà cháu có chuyện trong gia đình gấp lắm nên cháu có điện thoại cho đội trưởng xin nghỉ. Nhưng không giải quyết cho cháu nghỉ nên cháu bỏ ca trực ngày hôm đó. Cháu xin thôi việc vì tiền bạc không rõ ràng. Cháu lên gặp đội trưởng thì được nói rằng là tiền lương bi phạt mất hết lương. Số tiền cháu làm đúng 1 tháng được 3 triệu. Cháu nghe vậy rất bức xúc và cháu không biết làm gì để lấy số lương còn lại. Luật sư tư vấn cho cháu công ty làm như vậy có đúng không? (Lương Hoàn - Quảng Ngãi)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Thị Phượng - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp là bạn đã xin thôi việc ở công ty. Trường hợp này của bạn là trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Và theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động phải báo cho phía người sử dụng lao động một khoảng thời gian nhất định.

"Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước: a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này; b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này; c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này”.

Do bạn không cung cấp thông tin về hợp đồng của bạn là có thời hạn hay không xác định thời hạn nên chúng tôi không thể nêu rõ bạn thuộc trường hợp nào quy định trên. Tuy nhiên, dù đơn phương chấm dứt hợp đồng theo trường hợp nào đi nữa thì bạn vẫn phải báo trước cho phía công ty ít nhất là 03 ngày nếu theo Điểm a Khoản 2 quy định trên. Và theo đó thì bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Theo đó thì nghĩa vụ mà bạn phải thực hiện đối với công ty sẽ bao gồm:

"Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này”.

Như vậy công ty không trả tiền lương của bạn là đúng theo quy định của pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.