Luật sư tư vấn về người mẹ giành quyền nuôi con

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thay đổi quyền nuôi con sau khi ly hôn.

Hỏi: Tôi đã ly hôn năm 2014 và được quyền nuôi con. Nay tôi lại nhận được giấy triệu tập của Toà án về việc chồng tôi muốn giành quyền nuôi con. Hiện tại tôi có việc làm ổn định là viên chức giảng dạy tại một trường đại học. Trường hợp giành quyền nuôi con thì tôi phải chứng minh những gì? (Ngọc Thảo - Hà Nội)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Trường hợp của bạn không nêu rõ là con bạn hiện nay bao nhiêu tuổi. Do vậy chúng tôi chia thành các trường hợp như sau:

Thứ nhất: Trường hợp con của bạn từ đủ 7 tuổi trở lên:

Căn cứ Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định: "1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. 3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự".

Như vậy, theo quy định trên, nếu con của bạn đã đủ 7 tuổi trở lên thì cần hỏi ý kiến và xem xét nguyện vọng của con. trong trường hợp này cần phải thể theo nguyện vọng của con mong muốn sống với ai mà cha, mẹ không được quyết định.

Thứ hai: nếu con bạn dưới 36 tháng tuổi:

Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn như sau: "Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con". (khoản 3)

Như vậy, nếu con bạn dưới 36 tháng tuổi, bạn hoàn toàn có quyền nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục con.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể bị chồng giànhquyền nuôi con nếu như bạn không có đủ điều kiện, hoàn cảnh để chăm sóc con.

Tòa án sẽ quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi dưỡng căn cứ vào quyền lợi mọi mặt của con. Do vậy, ngoài việc chứng minh hoàn cảnh khó khăn của vợ bạn đang gặp phải về hoàn cảnh kinh tế, vật chất là không có đủ khả năng để chăm sóc con, thì bạn cần chứng minh mình có đầy đủ điều kiện để có thể chăm sóc và giáo dục con một cách tốt nhất.

Các điều kiện về chăm sóc và giáo dục con cụ thể như sau:

+ Về vật chất bao gồm: điều kiện kinh tế, gia sản, thu nhập, tài sản, chỗ ở của người mẹ, điều kiện học tập...không đáp ứng được nhu cầu chăm sóc giáo dục và nuôi dưỡng con.

+Về tinh thần bao gồm: thời gian chăm sóc, giao dục, dạy dỗ con, thời gian vui chơi với con, trình độ học vấn, nhân cách đạo đức... của người mẹ.

Đối với con dưới 7 tuổi nhưng trên 36 tháng tuổi, bạn và chồng bạn có quyền nuôi con ngang nhau. Để được nuôi con cả hai bên cần phải chứng minh được mình có điều kiện nuôi con, chăm sóc và giáo dục con tốt hơn.

Như vậy, để giành được quyền nuôi con, ngoài những điều kiện nuôi con nêu trên bạn có thể chứng minh thêm khoảng thời gian vừa qua con bạn ở với bạn, bạn đã chăm sóc con tốt như thế nào, giành bao nhiêu thời gian dạy con học, vui chơi cùng con, ....cũng như chứng minh điều kiện tài chính của mình hiện tại là đủ khả năng nuôi dưỡng con. Ngoài ra bạn có thể chỉ ra các "thói hư tật xấu" của chồng mình như rượu chè, cờ bạc, ham vui chơi hay không đôn đốc, chăm sóc và giáo dục con trong học tập.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.