-->

Luật sư tư vấn về nghỉ hàng năm của giáo viên hợp đồng

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp nghỉ hàng năm của giáo viên hợp đồng.

Hỏi: Hiện nay em đang là giáo viên mầm non của một trường dân lập, dạy theo hợp đồng. Trường em dạy 11 tháng trong năm (từ tháng 9 -> tháng 5), nghỉ hè 1 tháng 6. Như vậy, theo quy định của luật lao động, em có được hưởng 12 ngày phép hay không? (Bùi Nga - Hưng Yên)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo Điều 13 Luật Viên chức có quy định quyền của viên chức về nghỉ ngơi như sau:

"1. Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.2. Viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc trường hợp đặc biệt khác, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ phép của 02 năm để nghỉ một lần; nếu gộp số ngày nghỉ phép của 03 năm để nghỉ một lần thì phải được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.3. Đối với lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chức được nghỉ việc và hưởng lương theo quy định của pháp luật.4. Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập".

Theo Điều 3 Thông tư 48/2011/TT- BGDĐT quy định chế độ làm việc của giáo viên mầm non, có quy định về Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên mầm non gồm:

"Điều 3. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên:1. Thời gian làm việc trong một năm của giáo viên mầm non là 42 tuần, trong đó:a) 35 tuần làm công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ (sau đây gọi chung là dạy trẻ);b) 04 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;c) 02 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới;d) 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.2. Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên mầm non gồm: nghỉ hè và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:a) Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 08 tuần, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có);b) Các ngày nghỉ khác thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động và các quy định hiện hành".

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định."

Theo đó, hợp đồng lao động của bạn là hợp đồng lao động không xác định thời hạn và sẽ được hưởng các chế độ theo hợp đồng không xác định thời hạn.

Căn cứ Điều 111 của Bộ luật Lao động

"1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động. Và căn cứ điểm b khoản 1 Điều 116 luật lao động thì “ người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong trường hợp kết hôn nghỉ 03 ngày”

Như vậy, thời gian nghỉ hè của bạn vẫn được hưởng nguyên lương, các phụ cấp, đối với nghỉ hàng năm thì sẽ theo quy định của luật lao động 2012, người lao động có đủ 12 tháng 12 làm việc thì sẽ được hưởng nghỉ hàng năm là 12 ngày đối với người làm công việc bình thường.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.