Luật sư tư vấn về hợp đồng lao động bán thời gian

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về hợp đồng lao động bán thời gian.

Hỏi: Luật sư có thể cung cấp giúp tôi mẫu hợp đồng lao động bán thời gian và tư vấn giúp tôi về các vấn đề liên quan đến hợp đồng này được không? (Minh Tiến - Lào Cai)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------*****------------

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Nhân viên bán thời gian)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…., Chúng tôi gồm:

Bên A:

Sinh ngày:

Tại:

Số CMND:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Yahoo:

E-mail:

TN trường:

Chuyên ngành:

Lĩnh vực Chuyên dịch:

Bên B:

Đại diện :

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số thuế:

Số TK:

Tại NH:

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

- Loại hợp đồng lao động: Nhân viên bán thời gian

- Dịch thuật tài liệu từ tiếng……….sang tiếng………và ngược lại.

Điều 2: Chế độ làm việc:

- Được sử dụng máy tính, điện thoại, máy fax, máy scan trên văn phòng công ty phục vụ cho việc dịch tài liệu khi công ty có yêu cầu.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1 - Quyền lợi:

- Mức lương: thỏa thuận trước khi nhận tài liệu dịch từ công ty.

- Hình thức trả lương: được trả lương vào các ngày 05 hàng tháng.

- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ, tết,..):Theo luật lao động

2 - Nghĩa vụ:

- Hoàn thành bài dịch theo đúng thời gian thỏa thuận trước khi nhận tài liệu dịch.

- Chất lượng bài dịch tốt và đúng theo văn phong truyền thống.

- Bồi thường khi chất lượng bài dịch không đáp ứng được như cầu của khách hàng.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1 - Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

2 - Quyền hạn:

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc).

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước lao động tập thể, trường hợp chưa có thoả ước lao động tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

- Hợp đồng lao động được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực kể từ ngày …..tháng …. năm…... Khi hai bên đã ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Người lao động

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người sử dụng lao động

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.