-->

Luật sư tư vấn thủ tục mở cửa hàng bán cây cảnh

giấy phép kinh doanh

Hỏi: Tôi mở cửa hàng đã gần 1 năm nhưng không biết những thủ tục cần để đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể. Mặt hàng tôi kinh doanh là cây cảnh để bàn và hạt giống hoa cây cảnh. Hiện tôi mở bán thêm trà sữa cùng 1 địa chỉ. Vậy tôi muốn hỏi giờ tôi cần những thủ tục gì để đăng ký giấy phép? Thuế hàng năm cần đóng bao gồm những khoản thuế nào? Tôi có cần chứng chỉ nghề nghiệp gì không? (Thúy Nga - Hưng Yên)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, thủ tục đăng ký kinh doanh:

Bạn muốn thành lập hộ kinh doanh cá thể, bạn cần các điều kiện sau:

"Điều 67. Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh:1.Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này.2.Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.3.Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừtrường hợpđược sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại".

"Điều 70. Số lượng hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh:Hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký".

"Điều 71. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh:1.Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghịđăng kýhộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đềnghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:a)Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);b)Ngành, nghề kinh doanh;c)Số vốn kinh doanh;d)Số lao động;đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.Kèm theo Giấy đề nghịđăng kýhộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối vớitrường hợphộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.2.Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quanđăng kýkinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhậnđăng kýhộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộcdanh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;b) Tên hộ kinh doanh dự địnhđăng kýphù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.3.Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận đượcGiấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.4.Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanhcấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh".

Như vậy khi tiến hành kinh doanh cây cảnh để bàn và giống hoa cây cảnh và kianh doanh thêmnếu quy mô kinh doanh của bạn chưa lớn ví dụ như:có số lượng nhân công dưới mười người, cósố vốn không nhiều.Căn cứ theo Điều 67 nghị định 78/2015/NĐ-CPgia đình bạn có nghĩa vụ phải đăng kí hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, các loại thuế phải đóng:

Bạn kinh doanh theo hộ nên phải chịu các loại thuế : thuế Môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của mỗi thành viên.

- Đối với Thuế môn bàimột sắc thuế trực thuvà thường làđịnh ngạchđánh vào giấy phép kinh doanh(môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm.

Theo quy định tại mục I Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC quy định:

" 2. Các đối tượng khác,hộ kinh doanh cá thể nộp thuế môn bài theo 6 mức bao gồm

- Hộ sản xuất kinh doanh cá thể.Các đối tượng khác,hộ kinh doanh cá thể nộp thuế môn bài theo 6 mức bao gồm

Biểu thuế Môn bài áp dụng đối với các đối tượng nêu trên như sau:

Đơn vị: đồng

Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000

1.000.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

3

Trên 750.000 đến 1.000.000

500.000

4

Trên 500.000 đến 750.000

300.000

5

Trên 300.000 đến 500.000

100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

50.000

Như vậy bạn hãy căn cứ vào thu nhập tháng để xác định mức thuế môn bài phải nộp

- Còn đối với thuế thu nhập cá nhân và thuế gíatrị gia tăng bạn sẽ không phải nộp nếu thuộc trường hợp dưới đây:

Căn cứ để xác định doanh thu trên 100 triệu đồng/năm để làm căn cứ nộp thuế được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC như sau:

"b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm.Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) bao gồm: cá nhân mới ra kinh doanh; cá nhân kinh doanh thường xuyên theo thời vụ; cá nhân ngừng/nghỉ kinh doanh thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của một năm (12 tháng); doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh. Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp, nếu kinh doanh không trọn năm thì cá nhân được giảm thuế khoán phải nộp tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh doanh trong năm."

Thứ ba, về chứng chỉ nghề nghiệp:

Đối với ngành đó làkinh doanh là cây cảnh để bàn và hạt giống hoa cây cảnh thì không cần chứng chỉ nghề nghiệp. Đối với Bán trà sữa thì bạn cần thêm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.