-->

Luật sư tư vấn: thanh toán lương khi nghỉ việc

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm:1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:...

Hỏi: Tôi nghỉ công ty có viết đơn nghỉ việc và đã được giám đốc kí. Luật sư cho tôi hỏi tiền làm ngoài giờ công ty không trả mà lại xét cho tôi nghỉ bù nhưng tôi đã có quyết định nghỉ việc vậy công ty làm vậy có đúng không?Hàng tháng công ty giữ lại của công nhân từ 5->20% lương nói là sẽ đưa vào cuối năm. Tôi làm việc ăn lương theo sản phẩm công ty giữ lương tôi lại nhưng khi tôi nghỉ thì công ty không trả lại số tiền giữ lương của tôi. Luật sư cho tôi hỏi tôi có thể lấy lại tiền đó không? (Quang Thắng - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

- Thứ nhất, về vấn đề làm thêm giờ.

Theo quy định tại điều 97, bộ luật lao động 2012 về tiền lương làm thêm giờ như sau:

"Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm:1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày."

Như vậy, khi bạn làm thêm giờ công ty phải trả cho bạn một mức lương lớn hơn so với mức bạn làm đúng trong giờ làm việc. Do đó, công ty không thể lấy lý do cho bạn nghỉ bù để không trả khoản tiền lương làm thêm giờ này được trừ khi có được sự đồng ý từ bạn. Hiện nay, bạn đã xin nghỉ việc rồi thì công ty phải có trách nhiệm thanh toán cho bạn đầy đủ các khoản tiền trong thời hạn 7 ngày theo quy định tại điều 47, bộ luật lao động 2012.

- Thứ hai, về việc công ty giữ lại của bạn 5% đến 20 % tiền lương khi thanh toán và bây giờ thì công ty không thanh toán cho bạn số tiền đó nữa. Căn cứ theo quy định tại điều 101, bộ luật lao động thì công ty chỉ được khấu trừ lương của bạn trong trường hợp sau:

"Điều 101. Khấu trừ tiền lương:1. Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 130 của Bộ luật này.2. Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.3. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập."

Nếu bạn không vi phạm gì, công ty cũng không đưa ra được lý do không trả hết phần lương đó cho bạn thì bạn có quyền khiếu nại về hành vi này của công ty theo luật khiếu nại 2011.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.