-->

Khấu hao tài sản cố định nhà xưởng

Tài sản là khu nhà xưởng mở rộng của công ty sẽ được trích khấu hao tài sản cố định theo quy định của pháp luật trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Hỏi: Công ty tôi đang thuê đất của địa phương xã với thời hạn là 5 năm. Từ năm 2008 tôi có làm dự án thuê đất làm trang trại chăn nuôi gà công nghiệp có quyết định phê duyệt của ủy ban huyện phê duyệt và tôi đã đầu tư xây dựng tốt.Đến năm 2011, tôi quyết định mở rộng đầu tư xây dựng thêm xưởng may mặc gia công hàng xuất khẩu trên miếng đất trang trại 2 ha chưa sử dụng hết, có tờ trình và được UBND huyện chấp thuận và tôi đã đầu tư xây dựng quy mô.Đến bây giờ, hơn 100 lao động có công ăn việc làm tốt thời gian gần đây chi cục thuế huyện thanh tra kiểm toán định kỳ, vậy với điều kiện thuê đất nêu trên công ty tôi có được khấu hao thuế tài sản cố định nhà xưởng không? (Hồng Đăng - Hải Dương)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Ánh Vân - Tổ tư vấn pháp luật kế toán của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo nội dung thư yêu cầu tư vấn, bạn đang băn khoăn về việc khu nhà xưởng mở rộng có được trích hao tài sản cố định hay không. Để được trích hao tài sản cố định, bạn cần xác định các vấn đề sau:

Khu nhà xưởng mở rộng này có phải là tài sản cố định theo qui định tại Thông tư 45/2013/TT-BTChay không. Tài sản cố định theo qui định của Thông tư 45/2013/TT-BTC được hiểu là:

"Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định: a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên; c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên."

Do đó, bạn cần xác định gia trị của khu nhà xưởng mở rộng và các yếu tố khác để xem xét đây có phảilà tài sản cố định hay không. Nếu đúng như nội dung thư mà bạn gửi cho chúng tôi thì khu nhà xưởng này là tài sản cố định vì đáp ứng đủ các điều kiện trên.

Tiếp theo, để xác định tài sản này có được khấu hao hay không, bạn cần căn cứ vào các điều kiện sau đây theo thông tư 45/2013/TT-BTC:

Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

- TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.

- TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

- TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

- TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).

- TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

- TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.

Đồng thời, các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy, nếu không thuộc các trường hợp không được trích khấu hao tài sản cố định thì tài sản là khu nhà xưởng mở rộng của công ty bạn sẽ được trích khấu hao tài sản cố định theo quyđịnh của pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật kế toán mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.