Doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH một thành viên, nên chọn hình thức nào?

Mỗi loại hình doanh nghiệp có đặc trưng riêng từ đó tạo nên những hạn chế hay lợi thế của doanh nghiệp về khả năng huy động vốn; chia sẻ rủi ro trong kinh doanh; tổ chức quản lý và chi phí hoạt động...

Hỏi: Hiện tại tôi muốn thành lập một doanh nghiệp để kinh doanh sản xuất các mặt hàng điện tử. Tôi đang phân vân giữa việc lựa chọn thành lập doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Đề nghị Luật sư tư vấn, loại hình nào có ưu thế và thuận lợi hơn? (Vũ Ánh Thu - Hà Nội).

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198A
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198A

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Hiện nay ở Việt Nam có 2 loại hình doanh nghiệp khá phổ biến là doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Để lựa chọn một trong hay loại hình doanh nghiệp này, sau đây là một số phân tích cụ thể về những ưu điểm và hạn chế để anh (chị) tham khảo:

- Doanh nghiệp tư nhân:

Điều 183, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Doanh nghiệp tư nhân như sau:

“1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. 3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. 4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần”.

Về ưu điểm: Ưu điểm nổi bật của loại hình doanh nghiệp này là thủ tục thành lập đơn giản; chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; vốn đầu tư; tự do lợi nhuận sử dụng sau thuế; chủ doanh nghiệp đóng thuế thu nhập cá nhân ngay trên thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về nhược điểm: Nhược điểm chính của loại hình doanh nghiệp này là chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trước pháp luật dù đang cho thuê doanh nghiệp hoặc thuê người làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp. Bên thuê lại doanh nghiệp và Giám đốc được thuê chỉ chịu trách nhiệm đối với các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng thuê. Do đó, chủ doanh nghiệp cần cân nhắc kĩ các điều khoản quyền và nghĩa vụ của đôi bên trong hợp đồng thuê Giám đốc quản lý hoặc cho thuê doanh nghiệp. Xuất phát từ tính tự chịu trách nhiệm “vô hạn” mà ngay cả khi doanh nghiệp phá sản thì chủ doanh nghiệp vẫn phải trả các khoản nợ bằng toàn bộ tài sản cá nhân của mình. Tuy nhiên, đây cũng được xem là một lợi thế cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh, vay vốn hoạt động bởi bên cho vay tin tưởng rằng dù có phá sản thì nghĩa vụ trả nợ vẫn phải thực hiện.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Điều 73, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, như sau:

“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần”.

Về ưu điểm: Cơ cấu quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không quá phức tạp, nhà quản lý dễ dàng kiểm soát hoạt động kinh doanh của công ty. Tùy theo chủ công ty là cá nhân hay tổ chức mà cơ cấu tổ chức công ty có phần khác nhau: đối với công ty có chủ sở hữu là cá nhân thì bao gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Còn đối với công ty có chủ sở hữu là tổ chức thì bao gồm Chủ tịch công ty hoặc Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm sát viên. Ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chủ sở hữu có toàn quyền quyết định đối với hoạt động kinh doanh của công ty nhưng chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho chủ sở hữu và đây là điểm hơn hẳn doanh nghiệp tư nhân. Vì thế, đây được xem là giải pháp kinh doanh an toàn đối với các doanh nghiệp có chủ sở hữu là một cá nhân hoặc một tổ chức.

Về nhược điểm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần để huy động vốn. Chủ sở hữu doanh nghiệp chỉ là một cá nhân hoặc tổ chức và theo quy định của pháp luật, thì chủ sở hữu không được quyền rút vốn ra khỏi công ty, khi doanh nghiệp muốn tăng hoặc giảm vốn điều lệ bằng cách chuyển nhượng vốn góp cho người khác hoặc tiếp nhận phần vốn của thành viên mới thì phải chuyển đổi sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Do đó, có thể nói rằng, việc cố định vốn điều lệ cũng như hạn chế trong việc huy động vốn là nhược điểm của loại hình doanh nghiệp này.

Như vậy, mỗi loại hình doanh nghiệp có đặc trưng riêng từ đó tạo nên những hạn chế hay lợi thế của doanh nghiệp về khả năng huy động vốn; chia sẻ rủi ro trong kinh doanh; tổ chức quản lý và chi phí hoạt động...Do vậy tùy vào từng điều kiện cụ thể của anh (chị) mà anh (chị) có thể lựa chọn cho mình loại hình công ty phù hợp cho hoạt động kinh doanh của mình.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.