-->

Luật sư tư vấn: đóng nhầm con dấu cũ lên hóa đơn thuế?

Luật sư tư vấn đối với các số hoá đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp...

Hỏi: Trong tháng 1/2015 công ty em có thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh. Kế toán bên em đã đóng nhầm con dấu có cả tên công ty, địa chỉ, mã số thuế lên toàn bộ hóa đơn tháng 5, tháng 6 khi mà đã thay đổi địa chỉ công ty, xin hỏi luật sư vậy giờ bên em phải làm những gì ạ? (Hoàng Vũ Hà - Hà Nội).

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật kế toán - thuế của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Được biết trong tháng 1/2015 Công ty bạncó thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, trong khiđó đã in sẵn nhiều hóa đơn ở địa chỉ cũ, công ty bạnđã trình công văn và xin được sử dụng hóa đơn đã đặt in và tiến hành đóng con dấu địa chỉ mới vào phía bên địa chỉ cũ.Nhưng bên bạnlại có hai con dấu địa chỉ giống nhau, 1 cái có tên công ty, mã số thuế, cái còn lại chỉ có địa chỉ. Dấu đăng ký với cơ quan thuế là dấu chỉ có địa chỉ, không có tên công ty. Kế toán bên bạnđã đóng nhầm con dấu có cả tên công ty, địa chỉ, mã số thuế lên toàn bộ hóa đơn tháng 5, tháng 6. Trường hợp của Công ty bạn chúng tôi tư vấn như sau:
Theo Khoản 5 Điều 3Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định sử dụng hóa đơn thuế khi có thay đổi địa chỉ Công ty như sau:
" Đối với các số hoá đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này);Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến".
Như vây,Khi Công ty bạn thay đổi địa chỉ kinh doanh,công ty bạnđã trình công văn và xin được sử dụng nhiều hóa đơn đã in sẵnở địa chỉ cũvà tiến hành đóng con dấu địa chỉ mới vào phía bên địa chỉ cũ. Vậy khi thực hiện xuất hóa đơn thì Công ty bạncó nhu cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) .Vàbên bạnlại có hai con dấu địa chỉ giống nhau, 1 cái có tên công ty, mã số thuế, cái còn lại chỉ có địa chỉ. dấu đăng ký với cơ quan thuế là dấu chỉ có địa chỉ, không có tên công ty.Kế toán bên bạnđã đóng nhầm con dấu có cả tên công ty, địa chỉ, mã số thuế lên toàn bộ hóa đơn tháng 5, tháng 6. Xét thấy kế toán đã đóng một lúc 2 con dấu lên hóa đơn khi công ty đã thay đổi địa chỉ công ty. Vì vậy bên Công ty bạn không vi phạm gì và chỉcần phải lập biên bản điều chỉnh lại hóa đơn, thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng).
Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật kế toán - thuế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.