Luật sư tư vấn: công ty không trả lương cho người lao động dưới 18 tuổi

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp công ty không trả lương cho người lao động dưới 18 tuổi.

Hỏi: Em trai của em hiện đang làm tại một xưởng may nhưng vì làm ông chủ không trả lương đúng hẹn, ngoài ra còn giảm tiền lương của em ấy nên em ấy xin nghỉ việc. Ông chủ không cho lấy toàn bộ tiền lương làm từ trước tới giờ và nói sẽ không trả lương.Vậy giờ em phải làm thế nào để lấy được tiền lương đó ạ (trong khi em của em chưa đủ 18 tuổi). (Minh Hằng - Thái Bình)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, tranh chấp lao động giữa em trai bạn và người sử dụng lao động là tranh chấp lao động cá nhân về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Để giải quyết tranh chấp thì có thể:

- Tự thương lượng với người sử dụng lao động (Không bắt buộc).

- Giải quyết thông qua hòa giải viên lao động ( Không bắt buộc).

"Điều 201. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động:1. Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.3. Tại phiên họp hoà giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể uỷ quyền cho người khác tham gia phiên họp hoà giải.Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng. Trường hợp hai bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét. Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải, hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải thành.Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành.Biên bản có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hoà giải viên lao động.Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.4. Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều này mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.”

- Khởi kiện vụ án lao động ra Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi xảy ra tranh chấp theo khoản 1 Điều 31 và Khoản 1 Điều 33 Bộ luật tố tụng dân sự 2004 ( sửa đổi, bổ sung 2011).

Thứ hai, bạn chưa cho biết độ tuổi cụ thể của em trai bạn. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành tại Điều 57 Năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của đương sự thì:

- Nếu em trai bạn chưa đủ 15 tuổi thì việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho em trai bạn tại Toà án sẽ do người đại diện hợp pháp thực hiện.

- Nếu em trai bạn là người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi đã tham gia Lao động theo hợp đồng lao động thì được tự mình tham gia tố tụng về những việc có liên quan đến quan hệ lao động này. Trong trường hợp này, Toà án có quyền triệu tập người đại diện hợp pháp của em trai bạn tham gia tố tụng.

- Người đại diện hợp pháp của em trai bạn là người đại diện theo pháp luật (cha, mẹ của em trai bạn..) Theo quy định tại Điều 73 Bộ luật tố tụng dân sự và

"Điều 73. Người đại diện:1. Người đại diện trong tố tụng dân sự bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo uỷ quyền.2. Người đại diện theo pháp luật được quy định trong Bộ luật dân sự là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự, trừ trường hợp bị hạn chế quyền đại diện theo quy định của pháp luật".

Cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác cũng là đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự của người được bảo vệ…"

"Điều 141. Người đại diện theo pháp luật:Người đại diện theo pháp luật bao gồm:1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên;2. Người giám hộ đối với người được giám hộ;3. Người được Toà án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;4. Người đứng đầu pháp nhân theo quy định của điều lệ pháp nhân hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;5. Chủ hộ gia đình đối với hộ gia đình;6. Tổ trưởng tổ hợp tác đối với tổ hợp tác;7. Những người khác theo quy định của pháp luật."

Thứ ba, từ những thông tin mà bạn đưa ra chúng tôi chưa thể xác định được cụ thể các vấn đề như: Năng lực hành vi lao động của em trai bạn? Thỏa thuận trong hợp đồng lao động? Quá trình thực hiện hợp đồng lao động?... Để được tư vấn cụ thể hơn về việc giải quyết tranh chấp lao động trên nhằm đảm bảo quyền lợi cho em trai bạn thì bạn cần cung cấp đầy đủ và chi tiết những thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc trên.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.