-->

Lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trường hợp cấp giấy chứng nhận của hộ gia đình cá nhân thì mức lệ phí cấp mới không quá 100.000 đồng/giấy, còn cấp đổi và cấp lại thì mức lệ phí sẽ là không quá 50.000 đồng/lần cấp, tuy nhiên khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn có thể có các loại lệ phí khác.

Hỏi: Ở xã tôi thuộc diện thu hồi đất cho dự án thuộc thuộc cấp nhà nước. Hiện tại các hộ dân đã được chuyển lên khu mới, và đang trong quá trình cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên, khi nộp thủ tục làm GCNQSDĐ thì mỗi hộ dân phải đóng kèm theo 140.000đ. Đề nghị Luật sư tư vấn, mức phí cấp GCNQSDĐ được quy định như thế nào trong trường hợp cấp đổi, cấp lại và cấp mới? (Phạm Bích Hồng - Quảng Nam)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Trần Thu Trang - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:


Căn cứ theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau:

*Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất:

Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

* Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất:

Mức thu tối đa không quá 500.000 đồng/giấy.

Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho tổ chức chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy.

Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận: Mức thu tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp.

Như vậy, với trường hợp này thì nếu gia đình anh (chị) không phải là giấy chứng nhận của hộ gia đình cá nhân thì mức lệ phí cấp mới không quá 100.000 đồng/giấy, còn cấp đổi và cấp lại thì mức lệ phí sẽ là không quá 50.000 đồng/lần cấp. Thế nhưng, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn có thể có các loại lệ phí khác; vậy nên, lúc này, các hộ gia đình nên yêu cầu bên cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trả lời về các khoản lệ phí phải nộp kèm theo căn cứ nộp những khoản tiền này để xem xét việc yêu cầu đóng lệ phí có hợp pháp hay không.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.