-->

Lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam được cấp lại giấy phép lao động khi nào?

Trường hợp người lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam được cấp lại giấy phép lao động theo quy định tại Điều 175 Bộ luật lao động năm 2012 và Điều 13 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, người lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam được cấp lại giấy phép lao động khi nào? (Đình Long - Bắc Ninh)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Đào Thị Thu Hường - Tổ Tư vấn pháp luật Lao động - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Bộ luật lao động năm 2012 quy định:
"Điều 175. Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động:Chính phủ quy định cụ thể điều kiện cấp, việc cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam".
Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định:
"Điều 13. Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động:1. Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định này.2. Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày".
Như vậy, theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 và Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định người lao động Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam được cấp lại giấy phép lao động khi giấy phép lao động còn thời hạn mà bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động và trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.